Ikonencollectie

[3d-flip-book mode="link-lightbox" pdf="https://www.ikonencollectie.nl/wp-content/uploads/ikonen-EN.pdf" lightbox="dark" classes="vlag"][/3d-flip-book][3d-flip-book mode="link-lightbox" pdf="https://www.ikonencollectie.nl/wp-content/uploads/ikonen-EN.pdf" lightbox="dark"]Click here to view the English version of the icon description[/3d-flip-book]At the bottom of the description is the article number. Remember this, the article number can be found in the document.
[3d-flip-book mode="link-lightbox" pdf="https://www.ikonencollectie.nl/wp-content/uploads/ikonen-DE.pdf" lightbox="dark" classes="vlag"][/3d-flip-book][3d-flip-book mode="link-lightbox" pdf="https://www.ikonencollectie.nl/wp-content/uploads/ikonen-DE.pdf" lightbox="dark"]Klicken Sie hier für die Deutsche Version der Ikoon beschreibung[/3d-flip-book]Am Ende der Beschreibung steht die Artikelnummer. Denken Sie daran, die Artikelnummer finden Sie im Dokument.

Vierveldenikoon met afbeeldingen van de Moeder Gods

800.00

Vierveldenikoon met afbeeldingen van de Moeder Gods. Linksboven de Moeder God van Feodor. (Feodorovskaja).Typerend voor de Feodorovskaja is dat de Moeder Gods het Christuskind op de arm draagt en dat Moeder en Kind de wangen tegen elkaar aandrukken. Het linkerbeen van het Christuskind is vanaf de knie onbedekt. De blik van de Moeder Gods is zeer intens en in zichzelf gekeerd. Rechtsboven is de Moeder Gods Hodegetria van Smolensk afgebeeld. De Moeder Gods is afgebeeld in halfformaat en heeft het Christuskind op de linkerarm, terwijl zij met haar rechterhand naar Christus wijst. Het Christuskind maakt met Zijn rechterhand een zegenend gebaar en houdt in de linkerhand een gesloten schriftrol vast. De feestdag van de Moeder Gods Hodegetria van Smolensk is op 28 juli. Linksonder de Moeder Gods van de Zeven Smarten. Op deze afbeelding is de Moeder Gods frontaal en in halfformaat afgebeeld. Zij heeft het hoofd licht naar rechts gebogen en houdt haar handen voor haar borst, zodat de vingertoppen elkaar net niet raken. Uit haar borst steken zeven zwaarden: drie naar elke zijde en een naar beneden. Deze zwaarden symboliseren de zeven smarten van Maria. Tijdens de opdracht van Christus in de Tempel kwam de profeet Simeon op de Moeder Gods en het Kind toelopen en zong hij een loflied. Hij sprak ook de woorden “… en door uw eigen ziel zal een zwaard gaan…” (Lucas 2:35), een verwijzing naar het lijden van Christus aan het kruis. De afbeelding heeft daarom soms het bijschrift “de Profetie van Simeon”. Ieder afgebeeld zwaard (op sommige ikonen ook afgebeeld als pijlen) verwijst naar ander feit:
– De voorspelling van het lijden door Simeon;
– De vlucht naar Egypte
– Het zoekraken van Jezus op de terugtocht van Jeruzalem naar Nazareth De ontmoeting met de kruisdragende Jezus
– De Kruisdood
– De Kruisafname
– De Graflegging

Rechtsonder tenslotte is de Moeder Gods Verlicht mijn smart Utoli moja pečali te zien. De naam van deze afbeelding is ontleend aan een strofe uit de Akathistos Hymne. De Akathistos hymne is volgens de overlevering door Romanos Melodos geschreven. Het is een hymne voor de Moeder Gods, die staand (Akathistos betekent “niet zittend”) tot haar gebeden moet worden. De Hymne bestaat uit 24 strofen die elk beginnen met een nieuwe letter van het Griekse alfabet. De eerste twaalf strofen bezingen de menswording van Christus. De laatste twaalf roemen de Moeder Gods en Christus. Deze laatste strofen worden beschouwd als meer mystieke verzen, terwijl de eerste twaalf historisch van aard zijn. De even strofen worden afgesloten met een Alleluia, de oneven met een groet. Kenmerkend voor dit type afbeelding is dat Moeder Gods is afgebeeld in halfformaat. Haar linkerhand legt zij op de benen van het Christuskind, dat bij haar op schoot ligt, haar rechterhand houdt zij tegen haar slaap. De uitdrukking van houding van Maria laat smart zien. Het Kind houdt een tekstrol omhoog met daarop de tekst “Oordeel een rechtvaardig oordeel”. Het feest van de Moeder Gods Verlicht mijn smart wordt op 25 januari en 9 oktober gevierd.

Datering: 19e eeuw
Afmetingen: 35x28cm

1 op voorraad

Artikelnummer: 018 Categorie: